Psychosynthese

Psychosynthese is een stroming in de psychologie, die er op gericht is de harmonie tussen lichaam, gevoel en denken te bevorderen en -indien nodig- te herstellen.

In mijn werk ga ik uit van het zelfhelende vermogen van de mens. Soms raakt deze helende kwaliteit verborgen, bijvoorbeeld door een groot verlies, vastgeroeste patronen of blokkades.

  • Psychosynthese richt zich op de mens als geheel, dat wil zeggen op de lichamelijke, emotionele, verstandelijke en spirituele aspecten van de persoon.
  • Psychosynthese helpt bij het bewust worden van gevoelens, behoeften, gedachten, idealen en kwaliteiten.
  • Psychosynthese werkt via bewustwording aan het herstel en de verbetering van de kwaliteit van leven om tot een nieuwe harmonie en synthese te komen;
  • Psychosynthese helpt om meer structuur, richting en zingeving in het leven te vinden.

Werkwijze >>

Geef een reactie